p. k. Solvent s.r.o. p. k. Solvent s.r.o.

Analýza DMS

IXTENT ve spolupráci s dotčenými odděleními zákazníka analyzoval požadavky na systém pro správu elektronických dokumentů a v návaznosti na zjištěné skutečnosti připravil doporučení pro výběr vhodné technologie, včetně přípravy prototypu pro demonstraci navrhovaného způsobu práce koncových uživatelů se systémem.