IXTENT ve spolupráci s dotčenými odděleními zákazníka analyzoval požadavky na systém pro správu elektronických dokumentů a v návaznosti na zjištěné skutečnosti připravil doporučení pro výběr vhodné technologie, včetně přípravy prototypu pro demonstraci navrhovaného způsobu práce koncových uživatelů se systémem.