„Míru úspěchu projektu hodnotím jednak spokojeností vlastníka daného byznys procesu, na druhé straně i spokojeností koncových uživatelů. Od obou skupin mám pozitivní zpětnou vazbu. Letitá zkušenost se společností IXTENT se mi opět potvrdila hladkým průběhem projektu. Vyzrálost dodaného řešení se projeví ve chvíli, kdy připravovaný systém projde testy našimi bezpečnostními experty. I v tomto kritériu obstálo dodané řešení víc než dobře.“

Ivan Mokříš, vedoucí sekce aplikací ve společnosti Unipetrol.

Zákazník

Unipetrol je vedoucí skupinou v oblasti zpracování ropy a petrochemie v České republice, jedním z hlavních hráčů ve střední a východní Evropě. V roce 2005 se stal součástí největší rafinerské a petrochemické skupiny ve střední Evropě – PKN Orlen.

Počáteční situace klienta – specifikace zadání

Společnost Unipetrol poptala technologický a funkční upgrade stávajícího řešení Invoice Cockpit od společnosti KOFAX (dříve ReadSoft) na nejaktuálnější verzi, a to včetně komponent OCR, SAP části a WebCycle (webové aplikace pro schvalovatele). Hlavní důvody pro provedení upgrade byly ty, že verze Invoice Cockpit používaná zákazníkem byla již zastaralá a stávajícím výrobcem nepodporovaná, což skýtalo řadu provozních rizik. 

Návrh řešení 

Jelikož v posledních letech nebyl proveden žádný technologický upgrade řešení Invoice Cockpit a stávající verze produktu již nebyla primárním tvůrcem softwaru podporována, bylo nutné povýšit existující verzi řešení Invoice Cockpit 3.2 SP1 na verzi Process Director 7.7 (tj. upgrade přes 6 verzí produktu). Tento upgrade znamenal poměrně zásadní změnu stávajícího řešení. Technická část  zahrnovala kontrolu všech částí produktu, aby se tak ověřila implementovaná funkcionalita (jak standardní, tak zákaznická) původní verze proti standardní funkcionalitě nové verze („skok“ přes šest verzí mohl mít za následek rapidní změnu v jádru produktu).

Společnost IXTENT využila v maximální míře standardních funkcionalit nové verze, aby systém po upgradu obsahoval co nejméně na zakázku psaného kódu, tj. řešení bylo v maximální míře standardizováno. Nová verze je doslova generační změnou (jak funkcionalitami, tak hlavně technologicky) řešení ReadSoft (nyní KOFAX) využívaného v Unipetrolu.   

A screenshot of a personDescription automatically generated

O jeho implementaci řešení bylo rozhodnuto především z důvodu očekávaného snížení nákladů a zefektivnění podpory vnitřních procesů skupiny.

Mezi další cíle projektu patřilo:

  • zrychlení schvalování příchozích finančních dokladů,
  • okamžité zpřístupnění archivu všem odpovědným pracovníkům,
  • umožnění soustředění kapacity kvalifikovaných pracovníků pouze na účetní problematiku namísto zbytečných manuálních činností.

Přínosy řešení IXTENT

IXTENT navrhl klientovi upgrade řešení. Řešení se skládá ze SAP části (Kofax ReadSoft Process Director, včetně webové aplikace schvalovatelů), která má za cíl optimalizovat proces zpracování dodavatelských faktur, a OCR části (Kofax ReadSoft Invoices), která zajištuje automatické rozpoznávání a vytěžování dat. Zaměstnanci firmy nemusí s tímto řešením manuálně přepisovat faktury do SAP, nemusí pečlivě kontrolovat obsah každého dokladu – v systému běží automatické kontroly vůči datům v SAP, schvalovací proces je elektronický a má pevný řád. Toto automatizované řešení přináší snížení nákladů na administrativní proces o 50 a více procent.

Po úspěšné implementaci přišly na řadu retesty a penetrační testy z důvodu prověření odolnosti systému vůči bezpečnostním hrozbám. Hana Horálková, Project & Resource Manager společnosti IXTENT, k testování podotkla:

Testy dopadly velmi dobře, bylo nalezeno jen malé množství rizik k odstranění, na kterých společně s výrobcem produktu intenzivně pracujeme.

A screenshot of a cell phoneDescription automatically generated
Obrázek: Verifikace daňového dokladu – ukázka vytěžení údajů z faktury

Průběh spolupráce 

IXTENT ve společnosti Unipetrol realizoval již dříve několik zakázek – např. komplexní řešení workflow na platformě Microsoft Sharepoint a NINTEX Workflow pro správu interních procesů, dále řešení pro zpracování faktur v SAP na platformě ReadSoft, ani tímto upgradem spolupráce mezi klientem a IXTENT nekončí. 

Ivan Mokříš, vedoucí sekce aplikací ve společnosti Unipetrol, k projektu dodal:

Míru úspěchu projektu hodnotím jednak spokojeností vlastníka daného byznys procesu, na druhé straně i spokojeností koncových uživatelů. Od obou skupin mám pozitivní zpětnou vazbu. Letitá zkušenost se společností IXTENT se mi opět potvrdila hladkým průběhem projektu. Vyzrálost dodaného řešení se projeví ve chvíli, kdy připravovaný systém projde testy našimi bezpečnostními experty. I v tomto kritériu obstálo dodané řešení víc než dobře.