IXTENT zabezpečuje podporu prevádzky pre systém OpenText Document Access for SAP® Solutions v Mobis Automotive Czech s.r.o.

IXTENT implementoval vyššie uvedené riešenie na podporu procesov a používateľov SAP rozšírením jeho možností o pripojenie neštruktúrovaného obsahu k objektom SAP, hierarchickým, logickým prístupom k takémuto obsahu pomocou nástroja Doculink a teda poskytnutím celkového komplexného pohľadu na každý jednotlivý obchodný prípad.

IXTENT dále zajišťuje podporu tohoto systému.