Conseq Investment Management, a.s. je významným a věrným zákazníkem společnosti IXTENT. Během několikaletého období spolupráce zde byla realizována řada projektů vedoucích k efektivnější práci s dokumenty a informacemi v nich obsaženými. Jedním z posledních významných projektů byla migrace Oracle databáze na MSSQL a upgrade Content Serveru.

Conseq je investičním manažerem s historií na českém trhu. Vedle obhospodařování institucionálních portfolií již 16 let spravuje a administruje také investiční fondy, poskytuje rovněž další služby drobným i institucionálním investorům. V těchto oblastech má Conseq významný podíl na trhu a získal si důvěru již více než 350.000 klientů. S objemem obhospodařovaných aktiv přes 50 mld. CZK (podle údajů AKAT ČR) je skupina Conseq největším nezávislým investičním manažerem v ČR.

Počáteční situace

Vzhledem k vzrůstajícím požadavkům legislativy a množství spravovaných dat byla společnost Conseq postavena před otázku modernizace svého softwarového řešení. Tou dobou společnost pracovala s dokumenty v prostředí External File Storage na technické databázi Oracle. Tento systém převzala s akvizicí Penzijní společnosti Aegon.

Vedení Consequ oslovilo IXTENT, jediného partnera OpentText na českém trhu na úrovni GOLD, aby si nechalo doporučit systém bezpečného a moderního uchování dat, které bude vyhovovat nejnáročnějším požadavkům současné legislativy a zároveň bude ekonomicky nejvýhodnějším řešením pro firmu její velikosti.

Řešení

Řešení pro společnost Conseq znamenalo několikafázový projekt v letech 2014 – 2016.

Přesun klientské dokumentace do nového prostředí začal v roce 2014 migrací systému Oracle do databáze Microsoft (MSSQL), následně došlo k upgradu Content Serveru na novější verzi 10.0.

Ve druhé etapě změn – tj. v roce 2015, 2016 – proběhl upgrade Content Serveru na nejnovější dostupnou verzi systému – 10.5 – a připojení archivačního serveru, který postupně nahrazuje dosud používaný EFS (External File Storage).

Výhody archivačního serveru oproti EFS:

  • AS umožňuje umístit data na certifikované úložiště řízené skartačním plánem, což vede k ukládání dokumentů v souladu s legislativou. Každý dokument může nést svůj časový zámek, tj. dobu, po kterou nebude možné jej vymazat.
  • AS povoluje opatřit sadu dokumentů časovým razítkem a prokazovat tak jejich neměnnost a existenci v čase.
  • AS umožňuje ukládat data v komprimované, ale i zašifrované podobě, tím je možné zabránit jejich zneužití v případě přístupu na úložiště mimo aplikační rozhraní.
  • AS je připraven seskupovat data ve formě virtuálních ISO obrazů, čímž se šetří úložný prostor a urychluje zálohování.
  • AS odstiňuje aplikaci od konkrétního úložiště, což znamená, že je možné bez problému migrovat uložené dokumenty mezi úložišti různých podporovaných výrobců.
  • AS umožňuje replikovat data na úložiště v záložní lokalitě bez speciálních licencí dodavatelů úložišť.
  • AS ukládá duplicitní data pouze v jedné kopii.

Shrnutí

Společnosti IXTENT se povedla úspěšná migrace databázového serveru společnosti Conseq z Oracle na MSSQL. Následně proběhly dva bezproblémové upgrady Content Serveru na nejnovější verzi produktu a připojení archivačního serveru.

Zákazník je schopný částečného vývoje systému dle svých potřeb, IXTENT mu poskytuje podporu při náročnějších změnách, nadále zajišťuje aplikační i softwarovou údržbu.

Po implementaci nového technického řešení zanikla nutnost používání technologie Oracle.

Společnost Conseq díky novému softwarovému systému zefektivnila své fungování, což má za následek ještě kvalitnější služby pro její klienty.