Mathys AG Bettlach Mathys AG Bettlach

Nastavení archivace SAP, automatizace podkladů pro výrobu

O zákazníkovi

Společnost Mathys s tradicí od roku 1946 (v lékařských technologiích od roku 1958) se zabývá vývojem, výrobou a distribucí náhrad kloubů a kostních štěpů pro využití ve sportovní medicíně. Mathys AG se dokonce spolupodílela na vývoji metody pro léčbu přetrženého křížového vazu, pomocí jejich implantátu lze zachránit přední křížový vaz a umožnit jeho regeneraci. Působnost švýcarské společnosti je celosvětová s více než 500 zaměstnanci.

Výzva pro společnost IXTENT

Požadavek medicínské společnosti Mathys byl automatizovaný systém pro seskupení všech podkladů potřebných k výrobě určité položky.
Samotnému zákaznickému vývoji předcházela instalace archivu (archivace platformy OpenText pro SAP), dále řešení IXTENT spočívalo v customizaci produktu OpenText na míru zákazníka a následné dovyvinutí funkcionalit nad rámec platformy.

Na konci úspěšného projektu byla automatická kompletace výrobní zákázky. Po zadání zakázky do systému dostane jeho obsluha seznam položek (včetně výkresů či jiných příloh) potřebných pro zadání do výroby. Přínosem pro společnost Mathys je nejenom automatizovaný tisk kompletních podkladů pro výrobu, ale i úspora práce/času zaměstnanců včetně snížení provozních nákladů majitele společnosti.
Časové období projektu spadá do prvního kvartálu roku 2018. Jednalo se o 10denní off site projekt (řešený vzdáleně).