Kooperativa poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, vznikla jako první soukromá univerzální pojišťovací společnost na Slovensku už v roce 1990. V prvních letech své činnosti si vybudovala pozici stabilní a úspěšné pojišťovny. Tuto pozici si udržela i v následujících letech. Vstupem rakouského majoritního akcionáře STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group se Kooperativa začlenila do silné evropské pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group.

Společnost IXTENT v pojišťovně Kooperativa realizovala komplexní projekt archivace dat a groupware.