Společnost Alliance Health Care, která pokrývá 80 % světového trhu s léčivy, se rozhodla pro modernizaci způsobu evidence, zpracování a oběhu faktur. Tuto inovaci realizovala společnost IXTENT, která je pro implementaci řešení na platformě OpenText Vendor Invoice Management ověřenou volbou.

Řešení

Pro zajištění implementace procesu automatizovaného zpracování příchozích faktur bylo třeba obohatit běžnou funkcionalitu SAPu o možnosti platformy OpenText. Společnost IXTENT, která je jediným zlatým partnerem v regionu CEE SW výrobce OpenText a partnerem společnosti SAP, byla vybrána jako sub-dodavatel tohoto řešení v rámci rozsáhlého projektu re-implementace platformy SAP pod záštitou systémového integrátora polské skupiny BCC.

Společnost IXTENT již nasadila a podporuje ve skupině Alliance Health Care systém na platformě Vendor Invoice Managementu (elektronický systém správy dodavatelských faktur), což zahrnuje sadu činností od nastavení komplexního workflow faktur v SAP (proces zpracování faktur ve firmě), instalace software pro vytěžování dat z faktur prostřednictvím síťových skenerů a nastavení způsobu archivace dokumentů v SAP. Po implementaci nového řešení proplácí systém SAP faktury dle kódu – do určité částky automaticky, faktury mají automaticky nastavený IBAN, volbu určení kódu daně, typu faktury a další potřebné funkce.

Pilotní projekt správy faktur proběhl v holandské divizi společnosti ve dvou fázích:

  • analytická fáze započala v květnu 2015 a skončila o rok později,
  • samotná realizace probíhala od června 2016 do srpna 2017.

Plánováno je rolování projektu do dalších zemí působnosti – tedy Španělska, Norska a dalších. Rozsahově unikátnímu projektu poskytuje IXTENT i nadále aplikační podporu.