Do budoucna počítáme s dalším rozvojem v této oblasti a společností IXTENT jako partnerem v procesu naší digitální transformace.

Lucie Brisudová, Projektová manažerka Savencia

Společnost Savencia Fromage & Dairy, a. s. působí v České a Slovenské republice od roku 1993. Od té doby se v obou zemích stala lídrem na trhu se sýrařskými a mlékarenskými specialitami, a to především díky kvalitě a chuti svých výrobků. Ve třech závodech v ČR a v jednom na Slovensku v současné době pracuje 1200 zaměstnanců, celkově 18 900 zaměstnanců ve 29 zemích světa. Savencia dodává své výrobky do 120 zemí světa, její roční obrat se rovná 4,4 miliardám EUR.

Počáteční situace

Skupina Savencia oslovila IXTENT na základě webové prezentace, hledala spolehlivého partnera pro digitalizaci další části svého podnikání. 

Tato nadnárodní výrobní společnost má v Praze Shared Service centrum, které poskytuje účetní servis sesterským společnostem v zemích UK, Nordic a DACH regionu, rovněž zpracovává finanční agendu pro Českou republiku, Slovenkso a Maďarsko. Do Prahy tedy přicházejí naskenovaná a vytěžená data ze zahraničí k dalšímu zpracování. Cílem poptávky bylo najít efektivní  řešení pro automatizované vytěžování faktur pro region Velké Británie, Norska, Dánska a Švédska, výhledově také DACH region. 

Řešení IXTENT

Savencia si vybrala IXTENT jako nezávislého specialistu a implementátora. IXTENT se neomezuje jediným výrobcem softwaru, má pestré portfólio partnerské spolupráce a 17 let zkušeností ze stovek projektů v desítkách zemí světa. Pro roll out finančního řešení byla zvolena osvědčená platforma Kofax Capture a jeho nadstavba Transformation Modules pro automatizaci procesu přijímání faktur. 

Transformační moduly Kofax (KTM) zjednodušují transformaci obchodních dokumentů do strukturovaných elektronických informací. Tento software pro extrakci dat ověřuje data ze záhlaví, vytěžuje množstevní a řádkové položky z dodavatelských faktur (datum, sumu aj.), aby se snížily náklady na ruční zadávání dat a snížily výjimky z automatického zpracování.

Naskenované faktury – respektive extrahované informace z dokladů – systém importuje do SAPu. V rámci vytěžování se systém sám trénuje a rozvíjí, je takzvaně samoučicí – s každou další fakturou, je spolehlivnější, vytěžuje čím dál více efektivněji dle svých zkušeností (míra úspěšnosti extrakce bývá 90-95 %).

IXTENT rozšířil standardní funkcionalitu systému o speciální logiku, která dopočítává určené hodnoty, zaměstnanci tedy nemusí provádět součty manuálně, což jim šetří čas, ve kterém se mohou věnovat odbornější práci.

V rámci implementace tohoto finančního řešení byla doinstalována i skenovací stanice pro region UK.

Přínosy řešení

Přínosem řešení je jednoznačná a prokazatelná úspora lidské práce a financí automatizací procesu fakturace. Mezi hlavní benefity patří:   

  • Snížené provozní náklady díky systému pro správu dokumentů.
  • Výrazné zkrácení hodin strávených tříděním dokumentů podle typu a ručním vkládáním dat do aplikací.
  • Rychlé převedení papírových nestrukturovaných dat do elektronické podoby na data vhodná k integraci do obchodních procesů.
  • Zvýšená produktivita zaměstnanců (zaměstnanci se mohou věnovat činnostem s přidanou hodnotou pro firmu, místo aby marnili čas manipulací s dokumenty a zadáváním dat).
  • Vylepšená kvalita a konzistence dat.
  • Nástroj pro ověřování správnosti informací z procesu digitalizace, čímž se sníží počet výjimek pro následné zpracování.

Další vývoj 

Savencia si velmi dobře uvědomuje přidanou hodnotu automatizace firemních procesů, nemarní čas a peníze na manuální práci svých zaměstnanců, co lze, řeší automatizovaně skrze softwarové nástroje.