Chronious je projekt Evropské komise pro posílení genetické diagnostiky a prevence v oblasti zdravotnictví. Úkolem projektu je vytvoření sofistikované, adaptivní a senzorově orientované platformy pro chronicky nemocné pacienty.

Společnost IXTENT pro projekt Chronious vytvořila serverovou podporu a připravila řešení pro sběr a zpracování biologických dat a procesních informací.