Mathys AG - Wikiwand

Společnost Mathys AG Bettlach s tradicí od roku 1946 (v lékařských technologiích od roku 1958) se zabývá vývojem, výrobou a distribucí náhrad kloubů a kostních štěpů pro využití ve sportovní medicíně.

Mathys AG se dokonce spolupodílela na vývoji metody pro léčbu přetrženého křížového vazu, pomocí jejich implantátu lze zachránit přední křížový vaz a umožnit jeho regeneraci. Působnost švýcarské společnosti je celosvětová s více než 500 zaměstnanci.

Výzva pro společnost IXTENT

Požadavek medicínské společnosti Mathys byl automatizovaný systém pro seskupení všech podkladů potřebných k výrobě určité položky.

Samotnému zákaznickému vývoji předcházela instalace archivu (archivace platformy OpenText pro SAP), dále řešení IXTENT spočívalo v customizaci produktu OpenText na míru zákazníka a následné dovyvinutí funkcionalit nad rámec platformy.

Na konci úspěšného projektu byla automatická kompletace výrobní zakázky. Po zadání zakázky do systému dostane jeho obsluha seznam položek (včetně výkresů či jiných příloh) potřebných pro zadání do výroby. Přínosem pro společnost Mathys je:

  • automatizovaný tisk kompletních podkladů pro výrobu,
  • úspora práce/času zaměstnanců včetně snížení provozních nákladů majitele společnosti.

Časové období projektu spadá do prvního kvartálu roku 2018. Jednalo se o 10denní off site projekt (řešený vzdáleně).

Co je OpenText Suite pro SAP?

OpenText Suite for SAP je jedinečný software, který poskytuje možnost komplexního náhledu na hodnoty v podnikání. Díky snadné integraci do firemní architektury a možnosti využití inovativní strategie přináší obsah v kontextu bez narušení jeho životního cyklu.

Se zvětšující se produktivní databází SAP se zvyšuje i spotřeba zdrojů a práce v oblasti správy, zatímco výkon systému se zhoršuje. Archivace dat OpenText ™ pro řešení SAP® pomáhá spravovat velké databáze SAP a zajišťuje trvalý přístup k historickým datům. Bezpečně ukládá data na dlouhodobé archivační platformě. Uživatelé přistupují k těmto datům přímo z uživatelského rozhraní SAP. Řešení je plně integrováno s aplikacemi SAP, rozšiřuje hodnotu standardní archivace dat v SAPu. Řešení také podporuje správu SAP NetWeaver Information Lifecycle Management. Zkrácením doby zálohování a obnovy lze snížit administrativní náklady, minimalizují se rovněž náklady na hardware a zkracuje se čas potřebný k implementaci upgradů SAP s archivací dat OpenText.

S archivací dat OpenText pro řešení SAP:

  • zkrátíte dobu zálohování a obnovení dat,
  • snížíte náklady na správu a hardware,
  • zkrátíte dobu potřebnou k implementaci upgradů SAP,
  • zajistíte shodu a snížíte hodnotu bezpečnostního rizika dlouhodobé archivace dat SAP,
  • zlepšíte výkon systému SAP, zkrátíte dobu odezvy a dostupnosti systému,
  • snížíte nároky na správu a spotřebu zdrojů v databázi SAP,
  • získáte okamžitý přístup k historickým údajům v podnikovém kontextu,
  • snížíte celkové náklady na vlastnictví (TCO) systému SAP,