Společnost IXTENT dnes zajišťuje pro akciovou společnost ŠKODA AUTO veškerou podporu technologií OpenText i Readsoft. Hlavním cílem služby je zajistit bezproblémový a stabilní chod celého aplikačního řešení.

Spolupráce trvá již od roku 2012, kdy IXTENT úspěšně realizoval upgrade stávajících produktů a prostředí OpenText. V roce 2014 pak IXTENT nahradil i původního dodavatele služeb podpory pro prostředí Readsoft.

Zákazník

Škoda Auto je součástí německého koncernu Volkswagen. Provozuje tři výrobní závody v Česku a zaměstnává v nich zhruba 30.000 lidí. Vyrábí také v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, a dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s místními partnery. V roce 2016 dodala Škoda Auto zákazníkům celosvětově 1 127 700 aut, třetí rok po sobě přes milion vozů.

Řešení

Od roku 2012 zajišťuje společnost IXTENT podporu technologií OpenText. Spolupráce začala úspěšným upgradem stávajícího prostředí a nyní pokračuje spokojenou spoluprací ve formě podpory řešení.

Specialisté společnosti IXTENT pravidelně kontrolují chod aplikace a proaktivně vyhledávají případné náznaky nestability či nestandardního chování aplikace. Pružně reagují na všechny zadané požadavky zákazníkem či dohledovým systémem, včetně změnových požadavků a analýz pro optimalizaci změn. V zájmu zachování bezproblémového chodu aplikace jsou pravidelně prováděny i údržbové zásahy zamezující potenciálním pádům systému.

ŠKODA AUTO a.s. má navíc, pouze pro své potřeby správy OpenText prostředí, vyhraněného jednoho konzultanta společnosti IXTENT. Ten se soustředí na analýzu možností budoucího rozvoje prostředí a jeho úpravu na míru dle požadavků zákazníka.

Od roku 2013 zajišťuje společnost IXTENT stejnou formou podporu technologií ReadSoft (dnes Kofax). Jedná se o řešení, které nabízí komplexní zpracování faktur, od příjmu faktur v papírové podobě až po přenesení do ERP systému. Ročně se jedná o zpracování zhruba o 400 000 faktur ŠKODA AUTO. Z důvodu značného vytížení řešení je tak kladen důraz na jeho bezproblémovou funkčnost.

Spravované produkty:

 • OpenText Enterprise Scan – Nástroj k digitalizaci přijatých faktur a třídění faktur dle čárových kódů.
 • Kofax VRS – Řešení zajišťuje optimalizaci získaných skenů a kvality obrazu.
 • OpenText Document pipeline – Pipelines slouží ke zprostředkování naskenovaných obrazů pro OCR řešení, také zajišťují archivaci získaných dat a přenos vytěžených dat do ERP systému.
 • Readsoft Invoices – Produkt je určen zejména vytěžování dat ze získaných faktur.
 • OpenText Archive server – Řešení pro bezpečnou archivaci dat.

Činnosti poskytované společností IXTENT pro ŠKODA AUTO a.s.

 • Upgrade veškerých komponent na minimální úroveň verze podporované výrobcem.
 • Migrace archivních dat mezi pobočkami.
 • Rozšíření řešení pro zpracování faktur pro dceřiné společnosti koncernu Volkswagen AG.
 • Školení koncových uživatelů, technická školení administrátorů.
 • Komplexní podpora řešení formou aplikační podpory.

Základní služby aplikační podpory OpenText

 • Každodenní kontrola prostředí s cílem odhalit potenciální rizika a předcházet chybám či výpadkům systému.
 • Měsíční reporting archivace.
 • Podpora pro komunikaci archivu s úložištěm.
 • Dostupnost podpory prostřednictvím Helpdesk/Hotline.
 • Garance smluvených reakčních časů.
 • Prioritní servis, garantovaná dostupnost zkušených profesionálů znalých konkrétního aplikačního řešení u daného zákazníka a možnost zjednodušeného procesu objednání jakýchkoliv potřebných služeb.
 • Udržení vztahu s dodavatelem aplikačního řešení a zachování znalostí o konkrétním nastavení systému, což výrazně zvyšuje efektivitu v případě jakýchkoliv budoucích úprav.

V rámci samostatných projektů byly pro ŠKODA AUTO a.s. a VW Group provedeny následující činnosti:

 • Návrh, instalace a podpora archivního systému od OpenText pro celou VW Group,
 • Upgrade celého řešení z verze 10.1.1 na 10.5 pro ŠKODA AUTO,
 • Zálohování dokumentů na sekundární úložiště pro ŠKODA AUTO,
 • Migrace dokumentů mezi databázemi pro obě prostředí,
 • Analýza a řešení problémů s automatizovaným zpracováním a archivací dokumentů (DP) pro SKODA AUTO.

Shrnutí

Aplikační podpora společnosti IXTENT zajišťuje maximální dohled nad spravovaným prostředím, snaží se předcházet problémovým stavům a výpadkům systému, minimalizuje stavy sníženého výkonu řešení. K dodání služeb jsou pro zákazníka vyhrazeni vhodní specialisté. Ti řeší veškeré požadavky na rozvoj či úpravu prostředí dle stanovených časových limitů. Spravované řešení je tak plně funkční v parametrech stanovených zákazníkem.