Reference

Filtr
Řešení
Země
ČEZ - Severočeská energetika, a.s.

Systém pro archivaci odchozích faktur

Detail reference
Případová studie
E.ON Česká republika, s.r.o.

Komplexní řešení pro likvidaci faktur v prostředí SAP R/3

Detail reference
E.ON Gaz Romania SA

Datová archivace a archivace hromadných tisků v SAP

Detail reference
E.ON Moldova

Systém pro správu dat a dokumentů v prostředí SAP

Případová studie
Pražská plynárenská, a.s.

Systém WCM pro správu intranetových stránek

Detail reference
Pražská teplárenská a.s.

Komplexní systém pro správu a archivaci dokumentů

Detail reference
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Řešení pro archivaci hromadných tisků

Detail reference
Západoslovenská energetika, a.s

Řešení pro archivaci hromadných tisků a archivaci smluv

Detail reference
Novartis Italy

Projekty datové archivace a řízení oběhu dokumentů

Detail reference
Walmark, a.s.

Komplexní systém pro správu a schvalování dokumentů včetně předpisové dokumentace

Detail reference
Zentiva Romania

Instalace skenovacích pracovišť včetně systému vytěžování dat

Detail reference
Zentiva Group, a.s.

DMS řešení pro digitalizaci, správu a oběh dokumetů

Další reference