Na začátku února proběhla dlouho a pečlivě připravovaná modernizace výrobního archivačního serveru v globální farmaceutické společnosti ve Švýcarsku.

Slovo „upgrade“ vám pravděpodobně neasociuje nic extra komplikovaného, ale věřte, že pokud ho budete dělat v prostředí farmacie, získá zcela nový a mnohem dynamičtější význam. Každý detail musí být řádně zdokumentován, naskenován a podepsán. Vše má svůj systém a řád. Jak se říká, všechno musí šlapat jak švýcarské hodinky.

Nicméně díky našemu kolegovi Zdeněk Bohdanecký se vše podařilo. Veškeré kroky odvedl podle plánu a s velkou mírou samostatnosti a schopnosti improvizovat.

Z tohoto důvodu naše spolupráce s IseoLabsAG přispěla k vytvoření důvěry, jež je nezbytná pro organizaci a realizaci vícefázových technických projektů, jako byl tento. Tým IseoLabs byl zodpovědný za řízení projektu, validaci počítačového systému a testování, aby byla zajištěna technická kvalita. IXTENT zodpovídal za technickou implementaci. Oceňujeme angažovanost všech účastníků, kteří přispěli svými odbornými znalostmi a zkušenostmi.