OpenText Vendor Invoice Management for SAP Solutions je prostředek pro přechod od ručního zpracování příchozích faktur směrem k automatizovanému řešení.

Produkt optimalizuje a zjednodušuje proces vytvoření, správy a monitorování objednávek a dodavatelských faktur.

Doklady jsou automaticky odeslány příslušným osobám v podniku pro zpracování, schválení a proplacení.

Rozšířením o OpenText Invoice Capture Center for SAP Solutions je navíc možné docílit automatického rozpoznávání a digitalizace obsahu faktur a eliminovat nutnost ručního přenosu dat do systému SAP.

Hlavní benefity Vendor Invoice Management for SAP Solutions:

  • zrychlení operací souvisejících se zpracováním faktur napříč celou společností;
  • zvýšení produktivity automatizací směrování, schvalování a proplácení faktur;
  • zlepšení vztahu s dodavateli;
  • zajištění přesného a včasného přehledu o finančních tocích;
  • zlepšení cash-flow pomocí workflow, upomínek a zkrácení cyklů proplácení faktur;
  • zajištění plnění legislativních podmínek díky dobře řízenému procesu zpracování s využitím předkonfigurovaných pravidel zpracování.

Další informace: www.opentext.com.