OpenText Travel Receipts Management for SAP Solutions zrychluje proces vyúčtování nákladů na pracovní cesty zaměstnanců pomocí efektivnějšího zpracování účtenek v mnoha formátech (papír, fax, email, doklady z mobilních zařízení atd.). Všechna data vztahující se k příslušné cestě, včetně originálních účtenek, jsou dlouhodobě dostupná pomocí rozhraní SAP Travel Management. S rozšířením OpenText Travel Receipts Capture Center for SAP® Solutions je umožněn převod textu z oskenovaných účtů do strojově čitelné podoby. Zaměstnanci díky tomu nemusí ztrácet čas z ručním přepisováním účtenek, ale prostě je vyfotí a odešlou ke zpracování na centrální skenovací pracoviště ve firmě.

Hlavní benefity Travel Receipts Management for SAP Solutions:

  • zrychlení procesu proplácení cestovních výdajů zaměstnancům;
  • zajištění bezpečné a dlouhodobé archivace dokladů;
  • minimalizace rizik souvisejících s potenciálními podvody a nedodržováním legislativy;
  • zefektivnění a zjednodušení auditů.

Více informací: www.opentext.com.