OpenText Portal Content Management for SAP Solutions je produkt pro správu podnikového obsahu a procesů uvnitř SAP NetWeaver portálu. Obsahuje nástroje pro tvorbu a správu obsahu a jeho dlouhodobé ukládání, worklflow a spolupráci mezi uživateli. Řešení lze rozšířit pomocí SAP Portal Site Management by OpenText pro správu webového obsahu, které umožňuje vytvářet a spravovat další podnikové portály, jejichž prostřednictvím lze publikovat obsah pro potřeby zaměstnanců, zákazníků a partnerů.

Hlavní benefity Portal Site & Content Management for SAP Solutions:

  • bezpečná správa dat díky řízení oprávnění k přístupu a správě verzí;
  • zeefektivnění tvorby podnikového obsahu a jeho distribuce;
  • zvýšení produktivity zaměstnanců prostřednictvím sdílení a možnosti spolupráce nad obsahem;
  • centralizovaný přístup pro řízení a správu automatizovaných workflow.

Více informací: www.opentext.com.