SAP Invoice Management

OpenText Vendor Invoice Management for SAP Solutions je prostředek pro přechod od ručního zpracování příchozích faktur směrem k automatizovanému řešení. Produkt optimalizuje a zjednodušuje proces vytvoření, správy a monitorování objednávek a dodavatelských faktur. Doklady jsou automaticky odeslány příslušným osobám v podniku pro zpracování, schválení a proplacení. Rozšířením o OpenText Invoice Capture Center for SAP Solutions je navíc možné docílit automatického rozpoznávání a digitalizace obsahu faktur a eliminovat nutnost ručního přenosu dat do systému SAP.

Hlavní benefity Vendor Inoice Management for SAP Solutions:

Další informace: www.opentext.com.

Reference