SAP Information Lifecycle Management

Řiďte informace jako záznamy související s obchodním procesem – od jejich vytvoření až po konečnou likvidaci. Software pro řízení životního cyklu informací SAP Information Lifecycle Management (ILM) vám může pomoci definovat lhůty pro uchování dat, pomoci při řízení ukládání dat a přístupu k nim a zajistit shodu se zákonnými a regulačními předpisy.

Spravujte uchovávaná data z odstavených systémů při zachování všech možností jejich auditu. Archivujte data a dokumenty na zabezpečených a finančně dostupných serverech při zajištění jejich dostupnosti.

Hlavní výhody SAP Information Lifecycle Management:

Více informací: www.sap.com.