Řiďte informace jako záznamy související s obchodním procesem – od jejich vytvoření až po konečnou likvidaci. Software pro řízení životního cyklu informací SAP Information Lifecycle Management (ILM) vám může pomoci definovat lhůty pro uchování dat, pomoci při řízení ukládání dat a přístupu k nim a zajistit shodu se zákonnými a regulačními předpisy.

Spravujte uchovávaná data z odstavených systémů při zachování všech možností jejich auditu. Archivujte data a dokumenty na zabezpečených a finančně dostupných serverech při zajištění jejich dostupnosti.

Hlavní výhody SAP Information Lifecycle Management:

  • zajištění shody s předpisy pokud jde o uchovávání dat a likvidaci informací napříč jejich životním cyklem;
  • minimalizace nákladů na IT infrastrukturu konsolidací systémů při současném zajištění přístupu k relevantním datům;
  • optimalizace zdrojů archivací dat na nízkonákladová úložiště;
  • zajištění shody s předpisy pokud jde o pravidla pro uchování dat, jež musí splňovat všechny příslušné požadavky;
  • snížení rizik automatizací shromažďování záznamů souvisejících s právními případy.

Více informací: www.sap.com.