SAP Employee File Management

Employee File Management for SAP Solutions je produkt pro správu digitálního obsahu vztahujícího se k zaměstnancům společnosti. Všechny tištěné dokumenty, kmenová data a interní dokumenty jsou dostupné z elektronické kartotéky uvnitř systému SAP i prostřednictvím webové aplikace.

Hlavní benefity Employee File Mangement for SAP Solutions:

Více informací: www.opentext.com.