SAP Document Presentment

OpenText Document Presentment for SAP Solutions posouvá tvorbu dokumentů a výstupů určených pro vaše obchodní partnery na novou úroveň. Bez nutnosti zapojení IT oddělení získají uživatelé možnost plné kontroly nad obsahem přímo v SAP tak, aby do něj mohli zahrnout třeba prvky aktuální marketingové kampaně. Díky široké škálovatelnosti řešení lze vytvářet nejen dokumenty pro hromadnou korespondenci, ale i zcela individuální korespondenci.

Hlavní benefity Document Presentment for SAP Solution:

Více informací: www.opentext.com.