SAP Document Access

OpenText Document Access for SAP Solutions umožňuje integraci firemních dokumentů s objekty přímo v SAP. Office dokumenty, emaily i skeny papírových dokladů jsou tak dostupné přímo ze SAP transakcí a jsou spojeny s odpovídajícími podnikovými procesy. Archivované dokumenty, stejně tak jako archivovaná data z historických SAP i non-SAP systémů, jsou přístupná uvnitř SAP pomocí integrovaného nástroje DocuLink for SAP Solutions. Data lze prohlížet na základě neomezeného množství pohledů uvnitř stromové struktury definované zákazníkem. Document Access umožňuje také fulltextové vyhledávání dokumentů přímo v SAP.

Hlavní přínosy Document Access for SAP Solutions:

Komponenty Document Access for SAP Solutions:

Další informace: www.opentext.com.