Možnosti spolupráce a produktivity, které nabízí aplikace Microsoft SharePoint, můžete posunout na vyšší úroveň díky řešení OpenText Extended ECM for SAP. Tento nový přístup umožňuje zaměstnancům používat a rozšiřovat SAP procesy a informace z prostředí SharePoint, čímž lze přiblížit obsah a procesy systému SAP těm informačním pracovníkům, kteří se cítí lépe při práci v řešeních společnosti Microsoft.

Obchodní procesy systému SAP můžete spouštět z prostředí SharePoint a přitom mít rychlý nárůst SharePoint obsahu a lokalit plně pod kontrolou. Komplexní funkce software pro archivaci a spisovou službu vám pomáhají snižovat provozní náklady při zajištění shody se všemi příslušnými předpisy.

Toto řešení umožňuje uživatelům kombinovat data a procesy ze systému SAP s obsahem Microsoft SharePoint a naopak. Zároveň přispívá k optimalizaci hodnoty systémů SharePoint a SAP a zvyšuje efektivitu v rámci vašeho podniku, neboť vaši organizaci transformuje s důrazem na vzájemnou spolupráci.

Obohacením SharePoint obsahu transakčními daty ze software SAP mohou vaše týmy i nadále využívat dobře známé uživatelské rozhraní SharePoint, aniž by bylo nutné investovat do dalších školení nebo do samostatných řešení.

Hlavní výhody SAP Extended ECM for SharePoint:

  • zvýšení produktivity a efektivity týmu;
  • eliminace informačních sil za účelem snížení objemů dat;
  • prosazování dodržování firemních pravidel a legislativy ve vztahu k obsahu SharePoint;
  • minimalizace prodlení narušení provozu v důsledku chybějící nebo nedostupné dokumentace;
  • snížení nákladů na ukládání a vyhledávání informací;
  • kontrola neřízeného růstu obsahu Microsoft SharePoint;
  • zajištění shody obsahu SharePoint s firemními předpisy a legislativou.

Více informací na: www.opentext.com