ReadSoft Process Director

Process Director je jednotnou platformou pro řízení velké množiny různých procesů v SAP systému. Jeho podmodulem je Process Director Accounts Payable, který je zaměřen na procesy spojené se zpracováním příchozích faktur. Platforma je jednoduše upravitelná k řízení specifických procesů. Přítomná předdefinovaná logika slouží pro směrování dokumentově (dodací listy, příchozí prodejní objednávky a další) nebo požadavkově (objednávka, požadavek na změnu kmenových dat, vytvoření nebo změna obchodních dat a další) řízených procesů.

Produkt je vložen do prostředí SAP systému, nicméně je striktně oddělen od standardů SAP systému a nevyžaduje jeho žádné modifikace. Je tedy možné pracovat v již důvěrně známém SAP prostředí. Tzn., že vstupující informace mohou být jednoduše zkontrolovány proti kmenovým nebo transakčním datům SAP systému (například proti existující nákupní objednávce).

Hlavní benefity produktu ReadSoft Process Director:

Další informace: www.readsoft.com.

Reference