Process Director je jednotnou platformou pro řízení velké množiny různých procesů v SAP systému. Jeho podmodulem je Process Director Accounts Payable, který je zaměřen na procesy spojené se zpracováním příchozích faktur. Platforma je jednoduše upravitelná k řízení specifických procesů. Přítomná předdefinovaná logika slouží pro směrování dokumentově (dodací listy, příchozí prodejní objednávky a další) nebo požadavkově (objednávka, požadavek na změnu kmenových dat, vytvoření nebo změna obchodních dat a další) řízených procesů.

Produkt je vložen do prostředí SAP systému, nicméně je striktně oddělen od standardů SAP systému a nevyžaduje jeho žádné modifikace. Je tedy možné pracovat v již důvěrně známém SAP prostředí. Tzn., že vstupující informace mohou být jednoduše zkontrolovány proti kmenovým nebo transakčním datům SAP systému (například proti existující nákupní objednávce).

Hlavní benefity produktu ReadSoft Process Director:

  • zvýšení kontroly – lepší kontrola nad tokem informací a velmi brzké odhalení případných chyb;
  • snížení nákladů a množství manuální práce – jednoduché řešení procesů, které mohou být ve standardním prostředí SAP systému těžkopádné a pracné;
  • zkrácení celkového procesního času – rychlejší odezvy znamenají, že je možné zlepšit vztahy s obchodními partnery.

Další informace: www.readsoft.com.