ReadSoft Performance Analytics

ReadSoft nabízí balík flexibilních komponent a zpráv, které vám pomáhají při správě klíčových výkonnostních ukazatelů, analýzách a reportingu všech procesů souvisejících se závazky od naskenování až po zaúčtování.

Správné provedení – správné osobě ve správném formátu a ve správný čas

Řešení Performance Analytics společnosti ReadSoft poskytuje podrobné přehledy pro automatizaci procesu závazků (zpracování příchozích faktur). Je dodáváno jako komplexní řešení s předem připravenými výkazy, datovými modely, nástroji pro extrakci a transformaci, které významnou měrou zkracují dobu implementace a snižují související náklady. Toto řešení je rozšiřitelné, nabízí podporu webového rozhraní a poskytuje integrovaný náhled na firemní data.

Přínosy:

Další informace: www.readsoft.com.