ReadSoft Forms

Manuální zpracování formulářů a dotazníků ubírá výrazné množství času a zdrojů. Automatizované zpracování umožňuje využití lidských zdrojů pro prospěšnější práci a přináší lepší výsledky. Řešení pro skenování dokumentů a vytěžení dat přispívá k efektivnějšímu a přesnějšímu shromažďování potřebných dat. Software pro zpracování formulářů může jednoduše vytěžit informace z téměř každého druhu formuláře, který si lze představit. Výsledky zpracování je pak možné přenášet pomocí integrací do statistických systémů, ERP systemů, archivu nebo jiného cílového prostředí, do kterého informace patří.

Hlavní benefity produktu ReadSoft Forms:

Další informace: www.readsoft.com.

Reference