ReadSoft Documents

Produkt automatizuje zdlouhavý proces třídění a indexování dokumentů. Vstupními kanály jsou shromažďovány všechny příchozí dokumenty – může se jednat o příjem dokumentů v papírové formě, faxem, emailem, v elektronické podobě ve formátu PDF atd. – a zahrnuty do zpracování. Automatická klasifikace a indexování znamenají efektivnější správu napříč celým podnikem, což vede k rychlejšímu zpracování dokumentů a snižování nákladů.

Software čte dokumenty stejným způsobem jako lidé – dívá se po identifikátorech, jako jsou loga, klíčová slova, kombinace slov a vzhledů stránek atd. Oproti lidskému faktoru však může zpracovávat i čárové kódy, na základě kterých lze určit například druh dokumentu nebo do jaké skupiny dokument patří.

Vytěžená data jsou lehce přenositelná do jakéhokoliv ERP systému, archivu, CRM systému a dalších.

Hlavní benefity produktu ReadSoft Documents:

Další informace: www.readsoft.com.