OpenText Suite for Microsoft v sobě kombinuje sílu platformy Microsoft s hlubokými znalostmi společnosti OpenText pokud jde o potřeby velkých podniků v oblasti řízení podnikových informací (Enterprise Information Management – EIM).

Tento balík produktů pro prostředí Microsoft pomůže vaší společnosti získat kontrolu nad neustále rostoucím množstvím podnikových informací tím, že vám nabídne možnosti a funkce spisové služby nezbytné pro soulad s legislativou a pro zmírňování rizik. Toho je navíc dosaženo plnou integrací bez narušení produktivity aplikací SharePoint, Outlook a bez vlivu na uživatele balíku Office. Specializovaná řešení se zaměřují na řešení konkrétních problémů v jednotlivých oborech, jako jsou například řízení právního obsahu nebo správa podnikového majetku.

Softwarové produkty OpenText Suite for Microsoft:

  • Application Governance & Archiving for Microsoft SharePoint
  • Capture for Microsoft SharePoint
  • Microsoft SharePoint Services for Extended ECM for SAP
  • Regulatory Portal in Financial Services
  • Enterprise Asset Management