OpenText Process Suite je kompletní systém pro automatizaci procesů a řízení případů, který organizacím umožňuje zvýšit svou agilitu, produktivitu a konkurenceschopnost. Process Suite je soubor komponent, které organizacím umožňují rychlé vytváření aplikací pro práci s procesy a pro řízení případů. Jeho součástí je platforma OpenText Cordys, aplikace a přídavné produkty umožňující organizacím navrhovat optimální prostředí pro automatizaci procesů a případů podle jejich specifických požadavků. Tato platforma zahrnuje podporu pro sociální sítě i mobilní zařízení, umožňuje nasazení prostřednictvím cloudu, na fyzické infrastruktuře i kombinaci obou řešení, poskytuje široký soubor možností a nástrojů pro vývoj aplikací a umožňuje organizacím vytvářet aplikace využívající širokých možností řízení podnikových informací (Enterprise Information Management – EIM) od jednoho dodavatele.

Softwarové produkty OpenText Process Suite:

  • Process Suite Platform
  • Cordys
  • Process Component Library
  • BPM Everywhere
  • Process Experience
  • Cloud Provisioning
  • Process Intelligence
  • ProVision
  • Capture Center