OpenText Information Exchange Suite

OpenText Information Exchange Suite je soubor řešení v rámci Enterprise Information Management, která usnadňují efektivní, bezpečnou a z hlediska předpisů korektní výměnu informací uvnitř i vně organizací. Information Exchange Suite poskytuje komplexní balík produktů, které zkracují dobu potřebnou pro dosažení výnosů, a k němu přidává řešení pro dodavatelský řetězec, jež rozšiřuje strategie řízení informací i do sítě obchodních partnerů. Balík obsahuje služby pro zasílání zpráv a integraci B2B, například zabezpečenou poštu, přenos velkých souborů, fax, EDI a oznamování, jež umožňují transakce mezi libovolnými subjekty. Balík Information Exchange Suite, jenž může být instalován v cloudu, na fyzické infrastruktuře, nebo v kombinaci obou těchto řešení, umožňuje firmám zrychlovat a řídit způsoby doručování informací.

Softwarové produkty OpenText Information Exchange Suite: