OpenText Experience Suite je komplexní a integrovaný balík produktů pro Customer Experience Management, které poskytují uživatelsky využitelné schopnosti pro všechny balíky produktů OpenText. Experience Suite nabízí nástroje umožňující vytváření a správu obsahu dodávaného na web, do sociálních sítí, mobilních zařízení či pro tisk, a je integrován s vývojářskou platformou OpenText AppWorks Enterprise Information Management (EIM), jež zajišťuje uživatelsky využitelné schopnosti pro všechny balíky produktů OpenText. Integrace Experience Suite nabízí možnosti od webových a sociálních služeb přes média až po korespondenční služby – to vše v rámci jedné nabídky. Inovace dostupné v rámci balíku zahrnují poskytování informací prostřednictvím více kanálů, atraktivní webové prezentace, či prostředky pro práci se sociálními sítěmi a sdílení.

Softwarové produkty OpenText Experience Suite:

 • Experience Suite Platform
 • Web Experience Management
 • Portal
 • Media Management
 • Tempo Social
 • Customer Communications Management
 • Web Experience Management options
 • Media Management Options
 • Customer Communications Management Options
 • Portal Options
 • Video Services