OpenText Discovery Suite je integrovaný balík produktů pro zjišťování informací, jež poskytují funkce vyhledávání, analýzy obsahu a zjišťování informací pro všechny balíky produktů OpenText. Discovery Suite poskytuje firmám nástroj pro inovace založené na sociální spolupráci a na vyhledávání napříč více různými úložišti. Organizace mohou zkracovat dobu potřebnou pro dosažení hodnot tím, že pomocí vyhledávání a analýz obsahu dokážou identifikovat, řídit a spravovat hodnotný obsah napříč svojí Enterprise Information Management architekturou a tuto hodnotu pak znásobí díky lepšímu přístupu, spolupráci a opakovanému využití obsahu.

Softwarové produkty OpenText Discovery Suite:

  • InfoFusion Discovery Suite Platform
  • InfoFusion Integration Center
  • Auto-Classification
  • eDiscovery Early Case Assessment
  • Semantic Navigation
  • Federated Query Server