OpenText Cloud

OpenText Cloud je účelově vyvinuté cloudové prostředí pro podniková řešení, jež poskytuje prostředky pro správu informací, zajištění souladu s legislativou a integraci B2B. Díky podpoře poskytované globální, škálovatelnou a zabezpečenou infrastrukturou dokáže OpenText Cloud poskytnout základní platformu technologických služeb a souvisejících obchodních aplikací pro průmyslové a obchodní procesy, která je podporována komplexními řízenými cloudovými službami (Managed Cloud Services). OpenText Cloud zajistí ročně realizaci 16 miliard transakcí, které představují hodnotu 6,5 triliónu USD, uloží 3,5 petabajtů obsahu, integruje 600 000 obchodních partnerů a přináší prospěch více než 60 000 zákazníků po celém světě.

Aplikace OpenText Cloud: