NINTEX Workflow pro Project Server

Nintex Workflow pro Project Server poskytuje projektovým manažerům jednoduchý způsob, jak navrhovat a realizovat pracovní procesy bez nutnosti komplexního a nákladného vývoje. Procesy mohou řídit životní cyklus projektu či automaticky reagovat na specifické události v projektu.

Nintex Workflow pro Project Server poskytuje:

Další informace: www.nintex.com.