Montrium Connect Platform

Montrium Connect je platforma pro spolupráci při řízení regulovaného obsahu, procesů a zajištění shody s předpisy v oblasti přírodních věd, která byla navržena pro naplnění požadavků tohoto nového obchodního modelu. Díky výkonné a intuitivní navigaci, modernímu uživatelskému prostředí, dynamickému řízení obsahu a funkcím vyhledávání mohou uživatelé snáze a rychleji spolupracovat a přistupovat k informacím, které potřebují.

Montrium Connect je platforma pro správu dokumentů a pro zajišťování kvality typu „vše v jednom“. Díky ní máte všechny své nástroje na jednom místě a vzájemně provázané, takže vaši uživatelé, zákazníci a partneři mají za všech okolností pocit jednotnosti.

Skupina aplikací pro spolupráci založená na platformě Connect, jako jsou Records (záznamy) nebo Quality management (řízení jakosti), poskytuje uživatelům řadu funkcí a výhod:

Více informací: www.montrium.com.

Reference