Kofax Smart Process Applications

Kofax Smart Process Applications jsou kritické pro řízení dnešních automatických procesů, zvyšování produktivity a pro efektivní poskytování služeb zákazníkům. Podle výzkumu společnosti Forrester jsou chytré procesní aplikace (Smart Process Applications – SPA) novou kategorií software určenou pro podporu obchodních činností, které jsou náročné na lidské zdroje, vysoce proměnlivé, mají rozvolněnou strukturu a podléhají častým změnám.

Prostřednictvím svých hlavních komponent tyto „chytré procesní aplikace“ podporují podnikové procesy založené na spolupráci, jež jsou náročné na lidské zdroje a na informace, vysoce proměnlivé a nepředvídatelné, mají volnou strukturu a podléhají změnám – např. zpracování faktur, vytváření hypoték, integrace a extrakce ERP dat atd.

Kofax SPA dramaticky transformují a zjednodušují kritickou First Mile™ (první míli) informačně náročných interakcí se zákazníky probíhajících v reálném čase. Při použití Kofax Smart Process Applications mohou organizace významně zlepšit svou odezvu směrem k zákazníkům, nabídnout kvalitnější služby, získat konkurenční výhodu a lépe řídit a rozvíjet svou činnost při současném významném snížení provozních nákladů.

Více informací: www.kofax.com.