Kofax Image & Content Capture

Kofax Capture™ automatizuje a urychluje obchodní procesy pomocí vytěžování všech typů papírových a elektronických dokumentů a formulářů, jejich transformací do přesné a zpracovatelné informace, a jejich kompletního dodání do cílových aplikací, procesů a workflow.

To má za následek významné snížení nákladů současně se zlepšující se správou řešení a vyhovujícímu úsilí. Kofax Capture je flexibilní a škálovatelný produkt umožňující zákazníkům definovat „kde“ a „jak“ mají být obrazy dokumentů vytěženy a indexovány.

Hlavní benefity produktu Kofax Capture:

Další informace: www.kofax.com.