Společnost Kofax poskytuje komplexní řešení verifikace dokumentů prostřednictvím elektronických podpisů, zjednodušuje a urychluje tak celý obchodní proces.

Řešení elektronických podpisů Kofax E-Signature & Signature Verification zefektivňuje obchodní proces a významně snižuje administrativní náklady (pořízení papíru, tisk, skladování, archivace atd.).

Kofax SignDoc umožňuje:

  • Provádět verifikaci dokumentů z jakéhokoliv místa a zařízení – Dokument můžete elektronicky podepsat z jakéhokoliv zařízení (smartphony, tablety či podpisové tablety). Tisk, podepisování a zasílání dokumentů poštou či jejich faxování již není nutné.
  • Snadno ověřit důvěryhodnost dokumentu – Kofax SignDoc využívá standard ISO 32000, PDF soubory označeny e-podpisem jsou ověřeny pomocí čtečky PDF. Nejsou třeba žádné další ověřovací nástroje.
  • Využít biometrie podpisu – Unikátní biometrie podpisu, jako jsou tlak či rychlost psaní, jasně identifikuje konkrétní osobu.

Kofax FraudOne® umožňuje:

  • Odhalovat podvody v reálném čase u každodenních transakcí – Kofax FraudOne využívá výkonnou databázi, která shromažďuje podpisy a další informace o účtu a v reálném čase je porovnává.

Více informací: www.kofax.com.