Kofax E-Signature & Signature Verification

Společnost Kofax poskytuje komplexní řešení verifikace dokumentů prostřednictvím elektronických podpisů, zjednodušuje a urychluje tak celý obchodní proces.

Řešení elektronických podpisů Kofax E-Signature & Signature Verification zefektivňuje obchodní proces a významně snižuje administrativní náklady (pořízení papíru, tisk, skladování, archivace atd.).

Kofax SignDoc umožňuje:

Kofax FraudOne® umožňuje:

Více informací: www.kofax.com.