SAP

Chcete zajistit efektivní digitalizaci a vytěžení dat s vazbou na SAP, správu dokumentů, řízení workflow či elektronickou archivaci systému SAP a hledáte zkušeného partnera?

Jaké oblasti Vám pomůžeme vyřešit?

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Centrální archivace dat a dokumentů, projekt systému správy dokumentů pro SIPO

přečíst případovou studii

Podobné řešení jsme také poskytli PRO

Co Vám nabízíme

  • Specializaci na oblast správy podnikového obsahu

  • Znalosti a zkušenosti s implementací robustních ECM/DMS systémů

  • Dodávku ověřených a funkčních technologií

  • Lokální podporu a servis 24/7

Jakub Humpolec

Jednatel

Fokus. Jsme úzce zaměření na oblast DMS, nerozptylujeme se implementací jiných řešení. Konkurence pošle konzultanta na jiný projekt, když zrovna není v DMS práce, ztrácí kompetenci, naši lidé dělají jenom DMS a zákazníci si toho cení.

Hlavní výhody a funkce řešení SAP

Implementujeme specializovaná řešení pro systém SAP, která systém obohatí o digitalizaci dokumentů, správu elektronických dokumentů a následně jejich archivaci. Většina komponent řešení je přímo určená pro integraci se SAPem, jsou většinou SAP addonem nebo rozšiřujícím modulem základních modulů SAPu. Máme za sebou stovky úspěšně realizovaných projektů s vazbou na SAP a v rámci implementace u Vás využijeme zkušenosti ze systémů stejného rozsahu co do počtu uživatelů, dokumentů nebo složitosti agendy. Nechceme u Vás experimentovat. Bude-li to třeba, umíme doprogramovat chybějící integrační můstky i na jiné systémy a procesy.

Vyberte konkrétní řešení

Související produkty