IXTENT Smart Document Flow

Bezkonkurenční produkt společnosti Ixtent, jenž funguje jako mezičlánek mezi DMS (systémem pro správu podnikového obsahu - OpenText Content Suite) a informačními vstupy. Rozhraní samotného DMS je pro řadu firem nedostatečné, proto společnost Ixtent vyvinula vlastní komponentu inspirovanou potřebami zákazníků. Smart Document Flow nabízí užitečné široce konfigurovatelné nadstavbové funkce, které jsou mimo možnosti samotného DMS. A které to jsou?

Hlavní přínosy:


GDPR: nastavení Records Management klasifikace (určení pravidel výmazu dokumentů); dovoluje logický i fyzický výmaz dokumentů;

Umožňuje nastavení práv pro jednotlivé skupiny dokumentů či uživatelů podle typu; lze omezit vstup i výstup dat podle volajícího;

Umožňuje řešení kolizí ve jménech souborů;

Umožňuje aplikaci časového razítka na dokument (časovým razítkem se opatřují dokumenty, u nichž je třeba doložit, že pochází z určitého systému a nikdo je za určenou dobu nezměnil);

Umožňuje elektronické podepisování dokumentů;

Je rozšiřitelný pomocí doplňků (pokud chce zákazník připojit jakýkoliv svůj software, je to možné);

Provádí VIRUS scan na vstupu, napojí se na antivirový software firmy.