IXTENT ISDS Connector

Datové schránky zásadně mění způsob komunikace se státní správou i s dalšími právnickými subjekty. Datová schránka však řeší pouze předání dokumentu příslušné právnické osobě, nikoliv další úkony týkající se distribuce příslušného dokumentu konkrétnímu adresátovi v organizaci, jeho bezpečné uložení a archivaci. Datová zpráva uložená v datové schránce právnické osoby po třech měsících zaniká, pakliže není archivována či konvertována na listinou.

Automatizace procesů díky ISDS Connectoru

Konektor pro datové schránky od společnosti IXTENT představuje komplexní řešení příjmu, odesílání a správy zpráv datových schránek a jejich integraci s podnikovým informačním systémem bez ohledu na jeho typ. Získáte tak plnou kontrolu nad zprávami datových schránek a nehrozí nebezpečí z prodlení při jejím vyřizování.

Společnost IXTENT poskytuje následující verze konektoru do datových schránek:

Přehled podporovaných verzí softwarového produktu IXTENT ISDS Connector, včetně úprav a nových funkcionalit

Získejte přehled o nejnovějších verzích a funkcionalitách produktu IXTENT Connector.