Datové schránky zásadně mění způsob komunikace se státní správou i s dalšími právnickými subjekty.

Datová schránka je v českém právním řádu již od roku 2009 definována jako elektronické úložiště speciálního typu zřízené podle příslušného zákona č. 300/2008 Sb., které je určeno k doručování elektronických dokumentů mezi orgány veřejné moci na straně jedné a fyzickými a právnickými osobami na straně druhé.

Datová schránka řeší pouze předání dokumentu příslušné právnické osobě, nikoliv další úkony týkající se distribuce dokumentu konkrétnímu adresátovi v organizaci, jeho bezpečné uložení a pozdější archivaci. Datová zpráva uložená v datové schránce subjektu po třech měsících zaniká, pakliže není archivována či konvertována na listinou.

Automatizace procesů díky ISDS Connectoru

ISDS Connector pro datové schránky od společnosti IXTENT představuje komplexní řešení příjímání, odesílání a správy takto doručených zpráv datových schránek a jejich integraci s podnikovým informačním systémem bez ohledu na jeho typ.

Zákazník tak získá plnou kontrolu nad všemi zprávami obsažených v datových schránkách a nehrozí nebezpečí z prodlení při jejím vyřizování.

Společnost IXTENT poskytuje následující verze ISDS Connectoru do datových schránek:

  • Konektor datových schránek pro e-mailový server.
  • Konektor datových schránek pro MS SharePoint.
  • Konektor datových schránek pro SAP a další ERP.
  • Konektor datových schránek pro spisové služby.
  • Konektor datových schránek pro DMS a ECM.

Přehled podporovaných verzí softwarového produktu IXTENT ISDS Connector, včetně úprav a nových funkcionalit

Získejte přehled o nejnovějších verzích a funkcionalitách produktu IXTENT Connector. Nechte si posílat Newsletter.