Správa uživatelských účtů a jejich oprávnění je z hlediska bezpečnosti informací klíčovou oblastí v každé organizaci. Jednou z nejčastěji používaných platforem pro spolupráci a sdílení informací je systém Microsoft SharePoint. V organizacích, kde k tomuto systému přistupují stovky uživatelů – interních zaměstnanců, externích pracovníků, obchodních partnerů či zákazníků – je správa přístupových práv poměrně složitá a často zdlouhavá procedura. Navíc technická omezení SharePoint ve správě oprávnění mohou vést k vytváření nepřehledného množství bezpečnostních skupin, které se pak stávají noční můrou pro organizaci.

Společnost IXTENT nabízí řešení centrální správy uživatelských skupin a účtů, které umožnuje jednoduchým a rychlým způsobem řídit přístupy a oprávnění k informacím v systému SharePoint dle aktuální organizační struktury.

Řešení využívá standardních funkcionalit SharePoint a rozšiřuje systém bezpečnostních skupin o možnost definice neomezeného počtu stromových hierarchií, které jsou automaticky synchronizovány napříč kolekcemi webů.

Řešení umožňuje:

  • Grafické zobrazení skupin uživatelů dle organizační struktury – Přenesení aktuální podoby organizační struktury vedené např. v HR modulu systému SAP či v jiném HR systému do prostředí MS SharePoint a její zobrazení v přehledné stromové struktuře.
  • Jednoduchá správa oprávnění – Oprávnění a přístupy skupinám či jednotlivým členům z organizační struktury lze jednoduchým a přehledným způsobem přiřazovat ve webovém formuláři. Formulář zároveň umožňuje ucelené zobrazení nastavených oprávnění.
  • Automatická aktualizace oprávnění – Centrální správa umožňuje definovanou organizační strukturu synchronizovat napříč farmou na jednotlivé kolekce webů. Přístupy na webech jsou pak automaticky aktualizovány na základě platné organizační struktury a předem definovaných pravidel.
  • Zvýšení efektivity business uživatele – Jednoduché webové rozhraní umožňuje rapidně snížit počet úkonů, které business uživatel potřebuje uskutečnit pro dosažení požadovaného nastavení oprávnění, a tím zvýšit efektivitu jeho práce.