IXTENT Access Management pro Microsoft SharePoint

Správa uživatelských účtů a jejich oprávnění je z hlediska bezpečnosti informací klíčovou oblastí v každé organizaci. Jednou z nejčastěji používaných platforem pro spolupráci a sdílení informací je systém Microsoft SharePoint. V organizacích, kde k tomuto systému přistupují stovky uživatelů – interních zaměstnanců, externích pracovníků, obchodních partnerů či zákazníků - je správa přístupových práv poměrně složitá a často zdlouhavá procedura. Navíc technická omezení SharePoint ve správě oprávnění mohou vést k vytváření nepřehledného množství bezpečnostních skupin, které se pak stávají noční můrou pro organizaci.

Společnost IXTENT nabízí řešení centrální správy uživatelských skupin a účtů, které umožnuje jednoduchým a rychlým způsobem řídit přístupy a oprávnění k informacím v systému SharePoint dle aktuální organizační struktury.

Řešení využívá standardních funkcionalit SharePoint a rozšiřuje systém bezpečnostních skupin o možnost definice neomezeného počtu stromových hierarchií, které jsou automaticky synchronizovány napříč kolekcemi webů.

Řešení umožňuje: