IBM FileNet Content Manager

Řešení pro správu podnikového obsahu (Enterprise Content Management – ECM) poskytují obsah v kontextu, což umožňuje plné využití jeho potenciálu. Tato oborová řešení umožňují záznam, aktivaci, sdílení, analýzy a řízení nestrukturovaných dat s cílem snížit náklady a rizika při současném zvýšení efektivity. S rostoucím objemem obsahu čelí organizace potížím při jeho efektivním využití. Řešení IBM pro správu podnikového obsahu nabízí způsob pro určení obsahu, využití jeho hodnoty a pro jeho následné zpracování do obchodních výsledků.

Více informací: www.ibm.com.