Zatímco časové razítko prokazuje existenci dokumentu v čase, elektronický podpis pomocí kvalifikovaného certifikátu dokládá, kdo je autorem elektronického dokumentu. Kvalifikovaný certifikát je totiž vydáván výhradně akreditovanou certifikační autoritou na základě ověření totožnosti žadatele, na jehož jméno má být takový certifikát vydán.

Totožně, jako časové razítko, elektronický podpis zajišťuje integritu podepsaného dokumentu – změna již podepsaného dokumentu by vedla ke zneplatnění jeho podpisu.

Pokud je u podepisovaného dokumentu nutné doložit také existenci takového dokumentu v čase, je nutné jeho podpis zkombinovat s časovým razítkem, ať přímo, jako součást dokumentu, nebo jako samostatný soubor k dokumentu vztažený.

Při komunikaci se státní správou je nezbytné používat právě kvalifikovaný certifikát.

Kvalifikovaným certifikátem může být vybaveno také technologické zařízení opatřující elektronické dokumenty podpisem automatizovaně. V tomto případě je použit kvalifikovaný systémový certifikát technologické komponenty a jím vystavené podpisy se nazývají elektronickou značkou.

Více informací: www.ica.cz.