Časové razítko umožňuje prokázat existenci nějakého dokumentu v určitém čase, konkrétně to, že daný dokument již existoval před okamžikem, k němuž je časové razítko pro dokument získáno. Dokument je v časovém razítku reprezentován svým elektronickým otiskem, jenž se získá určitou matematickou funkcí z obsahu tohoto dokumentu (tzv. hash) a je pro každý dokument jedinečný.

Časové razítko lze získat pro každý jednotlivý dokument, avšak z ekonomických důvodů bývá výhodnější razítkovat dávku více dokumentů, např. na denní bázi, jestliže jsou tyto dokumenty uloženy pospolu na nějakém archivním úložišti.

Časové razítko také zajišťuje integritu dokumentu, tedy svojí platností rovněž prokazuje, že orazítkovaný dokument nebyl od okamžiku vydání časového razítka nijak pozměn. Jakákoli úprava orazítkovaného dokumentu by totiž vedla ke zneplatnění jeho časového razítka, protože změnou dokumentu by se změnil jeho digitální otisk (onen hash-kód).

Více informací: www.ica.cz.