Dokumentové skenery se od běžných stolních skenerů vymezených spíše pro skenování fotografií odlišují zejména robustností své konstrukce a přítomností automatického podavače dokumentů, neboť mají sloužit především pro denní skenování velkých dávek dokumentů, určených k převodu do digitální podoby.

Dokumentové skenery můžeme rozdělit do tří kategorií právě podle zamýšlené denní zátěže:

  • Desktop (stolní) – pro skenování max. stovek stran denně, se vstupním podavačem pro nanejvýš 15 listů;
  • Workgroup (pro pracovní skupiny) – pro skenování do objemu okolo 10 000 stran denně, se vstupním podavačem pro 50 listů;
  • Production (produktivní) – pro skenování objemu alespoň 20 000 stran denně, se vstupním podavačem pro stovku listů.

Tomuto dělení pak odpovídají cenové hladiny v řádech tisíců, desetitisíců až po statisíce Korun českých za pořízení.
Dokumentové skenery mohou být v případě potřeby obvykle (do)vybaveny plochým ložem pro možnost skenování z předloh, jež není možné umístit do automatického podavače.

Nejčastěji jsou dostupné pro formát dokumentů A4 nebo A3, a pochopitelně umějí dokumenty snímat při jednom průchodu papíru oboustranně, černobíle i barevně. Ty lepší jsou navíc vybaveny ultrazvukovým čidlem, které obsluhu upozorní, pokud by došlo k podání více listů předlohy naráz. Optické rozlišení snímačů bývá do 600 DPI. Ve střední kategorii se rychlost snímání pohybuje okolo 30 stran za minutu.

Skenery jsou v dnešní době k počítači nejčastěji připojovány prostřednictvím rozhraní USB 2.0 nebo USB 3.0, pokud se nejedná o síťové skenery. Produkty pro profesionální nasazení jsou již od výrobce vybaveny ovladači standardu ISIS, jež některé skenovací aplikace požadují. Přidanou hodnotou dodaného skeneru bývá přibalení programu pro automatické odstraňování nečistot z naskenovaných dokumentů (např. Kofax VirtualReScan nebo Fujitsu PaperStream IP).

Při pořizování skeneru by neměla být opomenuta dostupná a požadovaná úroveň poskytované podpory ze strany dodavatele (možnost opravy skeneru přímo u vás na pracovišti či okamžitá výměna porouchaného kusu za nový, nebo alespoň možnost zapůjčení náhradního skeneru po dobu opravy pro snížení doby výpadku skenování, jestliže nemáte vlastní záložní skener), dále dostupnost spotřebního materiálu (jako jsou gumové válečky a podložky automatického podavače listů), snadnost výměny spotřebního materiálu obsluhou skeneru, nikoli výhradně servisním technikem, a nakonec snadná možnost čištění uživatelsky dostupných částí.

Mimo dokumentové skenery existují ještě speciální velkoformátové skenery pro výkresy, nebo naopak skenery formátu A6 pro skenování identifikačních dokladů, ale také například mobilní skenery pro práci v terénu.

Společnost IXTENT dodává svým zákazníkům pro jednotlivá řešení dokumentové skenery značek: