CoSign je jediným řešení pro elektronický podpis, které je hladce integrováno do prostředí SharePoint a Office 365. Přidáním elektronického podpisu je možné schvalovací proces udržet od začátku do konce v elektronické podobě. Tím dojde k významnému zrychlení a zlevnění schvalovacího procesu, ze kterého se tak eliminují nutné převody dokumentů z papírové do elektronické podoby a zpět. Řešení CoSign vyhoví nejpřísnějším regulatorním požadavkům, čímž je schopné pokrýt potřeby organizací působících v regulovaných odvětvích (např. farmaceutický průmysl).

S produkty CoSign for SharePoint mohou uživatelé:

  • Jednoduše podepsat, ověřit, schválit či provádět audit dokumentů, položek a záznamů přímo v prostředí SharePoint pomocí prohlížeče bez nutnosti instalace klientského softwaru.
  • Elektronicky podepsat dokumenty typu Word, Excel, PDF nebo InfoPath.
  • Elektronicky podepsat dokumenty přímo v klientském počítači, v prohlížeči a také v mobilním zařízení.
  • Využívat CoSign společně s řešeními pro elektronický proces v prostředí SharePoint, jako SharePoint Designer workflow, Nintex Workflow nebo K2.

Více informací: www.arx.com.