Archivní úložiště

Archivní úložiště je místem, kde jsou uloženy dokumenty určené k archivaci. Zde je potřeba oddělit archivování od jejich zálohování. V archivu by měly být dokumenty uloženy dlouhodobě, a to v souladu s legislativními požadavky a vlastním skartačním řádem společnosti.

Úložiště lze dělit podle způsobu propojení s aplikací datového či dokumentového archivu a podle technologie uložení samotných dat s ohledem na jejich dostupnost v požadovaném čase. Nejčastěji se ve všech typech úložišť používají pevné disky na bázi magnetického zápisu. Od optických médií se již ustoupilo.

Mimo lokálně připojená datová úložiště můžeme rozlišovat jejich druhy následujícím způsobem:

Všechna níže odkazovaná archivní úložiště podporují nastavení retenčních period na HW úrovni. To zajišťuje nemožnost změny i výmazu uložených dokumentů po definovanou dobu, tzv. retenční periodu (např. 10 let i více). Dokumenty zde mohou být uloženy jednotlivě nebo pohromadě v kontejnerech typu ISO image na bázi virtuálního jukeboxu.

Výhodou kontejnerového ukládání dat je, že takový kontejner pojme obrovské množství malých dokumentů při spotřebě jediného identifikátoru a uložení dokumentů je obecně šetrnější k systémovým prostředkům daného úložiště. Jeho nevýhodou potom to, že z něj nelze ve skutečnosti odmazávat jednotlivé dokumenty (to pouze logicky ve zprostředkující aplikaci), ale fyzicky lze smazat až celý kontejner. Přístup k datům uloženým v kontejnerech zajišťuje archivnímu systému programová vrstva nazvaná Storage Manager (STORM).

Společnost IXTENT dodává svým zákazníkům archivní úložiště následujících značek: