Aplikace ABBYY FlexiCapture je vysoce inteligentním, přesným a dostupným softwarem pro zachycování dat a zpracování formulářů. Nabízí jediný vstupní bod pro automatický převod toku různých formulářů a dokumentů všech struktur.

Produkt pokrývá celý životní cyklus pořízení informace od samotného importu dokumentů, přes jejich automatické rozeznání, verifikaci a následného exportu do cílových systémů.

Více na: www.abbyy.cz.