Produkty

Dlouhodobým cílem společnosti IXTENT je rozvíjet a rozšiřovat portfolio poskytovaných služeb. Abychom splnili rozličná očekávání našich zákazníku, podílíme se na implementaci některých našich řešení společně s partnerskými společnostmi. Prostřednictvím partnerských společností zajišťujeme celoevropsky našim zákazníkům komplexnější využití poskytovaných služeb, spolupráci na bázi jednoho dodavatele a rychlejší a ucelenější kooperaci.

IXTENT ve svých řešeních implementuje vybrané produkty následujících partnerských společností:

Jako součást svých řešení rovněž nabízí:


Společnost IXTENT také disponuje vlastním softwarovým produktem IXTENT Konektor datových schránek, který představuje komplexní řešení příjmu, odesílání a správy zpráv datových schránek a jejich integraci s podnikovým informačním systémem bez ohledu na jeho typ.